امروز دوشنبه 9 اسفند 1395
بیت کوین
وب مانی
اوکی پی
پرفکت مانی
خرید بیت کوین :
برای خرید مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ شارژ هر دلار بیت کوین 3,390 تومان می باشد
فروش بیت کوین :
برای فروش مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ فروش هر دلار بیت کوین 3,300 تومان می باشد
خرید وب مانی :
برای خرید مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ شارژ هر دلار وب مانی 3,390 تومان می باشد
فروش وب مانی :
برای فروش مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ فروش هر دلار وب مانی 3,300 تومان می باشد
خرید اوکی پی :
برای خرید مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ شارژ هر دلار اوکی پی 3,390 تومان می باشد
فروش اوکی پی :
برای فروش مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ فروش هر دلار اوکی پی 3,300 تومان می باشد
خرید پرفکت مانی :
برای خرید مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ شارژ هر دلار پرفکت مانی 3,390 تومان می باشد
فروش پرفکت مانی :
برای فروش مبلغ خود را وارد نمائید و کلید ثبت را بزنید
نرخ فروش هر دلار پرفکت مانی 3,300 تومان می باشد
تابلو اعلان قیمت ارز الکترونیکی
عنوان بروزرسانی خرید فروش
پی پال جمعه 22 اسفند 1393 3,700 3,600
بیت کوین جمعه 22 اسفند 1393 4,000 3,900
وب مانی جمعه 22 اسفند 1393 4,200 4,100
اوکی پی جمعه 22 اسفند 1393 4,050 3,950
پرفکت مانی جمعه 22 اسفند 1393 3,850 3,750
پیزا جمعه 22 اسفند 1393 3,500 3,400